Niet onder de vergunning van een tuinder

DEEL 11

Ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben op mijn 17de al hier op de boerderij begonnen. We hadden een gemengd bedrijf, koeien, kippen, varkens, akkerbouw. Ik vind het wel leuk dat we de groente erbij hebben nu, want dan blijft het contact met de buurt. Ik hoor de verhalen wel.

We horen maar weinig over de biomeiler, veel mensen weten niet wat het is, wat voor systeem het is. Het verbaast mij dat de gemeente nu een omslag heeft gemaakt. Toen de kas van Verbeek gebouwd zou worden was er al behoorlijk wat roering in politiek Arcen om het niet te vergunnen. Er waren partijen die vonden dat het een grote fabriekshal werd, met glas aan de buitenkant. Het is er toch gekomen.

De biomeiler die er nu bij gepland staat vind ik strijdig met de vergunning, het is industrie. Dat mag je niet realiseren met een vergunning voor een tuinbouwbedrijf. Dat is geen groenteteelt meer, het is een afvalverwerker. Dat is een andere tak dan tuinbouw. Ze moeten mensen gaan inhuren die daar dan verstand van hebben, want zelf hebben ze dat niet in huis. Het hoort op een industrieterrein thuis.

Ze zijn een goede tuinbouwteler, dat is de eer van hun bedrijf en dat mag ook. Maar nu ze met fabricage van mest beginnen ligt dat precies buiten het uitgangspunt van groenteteelt. Het is een heel ander specialisme. Daar hebben ze geen vergunning voor en het is heel wat anders dan een biologisch tuinbouwbedrijf.

Als de gemeente of provincie toch meent dat het er moet komen is het ook hun taak om de infrastructuur te realiseren. Die is er niet voor klaar. De wegen zijn ongeschikt voor al dat zware transport. De veiligheid van schoolgaande kinderen wordt nog een heet hangijzer. En wie moet dat allemaal betalen? De gemeente en dat zijn wij.

We hebben ooit met de dorpsraad een rondweg om Velden en Schandelo bedacht om Velden autoluw te maken. Achter de Paddeweg door de velden en langs de bossen tot aan Hasselt met diverse rotondes, ook bij Schandelo, de gemeente trok er niet aan. Een goede infrastructuur is dus toen niet gerealiseerd en is er nu dan ook niet.

Het Limburgs landschap wil toch niet dat die 3000 vrachtwagens langs het Zwart water gaan rijden?  Mensen zijn nu al bang om daar op de fiets te rijden. Als die biomeiler er komt wordt het heel wat drukker met vrachtverkeer.

De ambtenaren bij de provincies zitten op grote afstand. Die worden hoogstens in een bus rondgereden om het eens te bekijken, dan ziet het landschap er nog prachtig uit. Maar de inwoners die ernaast wonen worden niet gehoord.

Die mestfabriek hoort daar niet, die hoort op een industrieterrein. Het hoort niet bij de vergunning van een tuinder.

Ton van de Venne