Laat je horen!

DEEL 3

“Er is maar één ding nodig om het kwade te laten zegevieren: goedwillende mensen die niets doen.”

mooi schandelo limburg biomeiler mestverwerker afvalverwerker verhalen

Graag vertel ik je een verhaal dat zich in onze omgeving al bijna twee jaar aan het ontvouwen is. Meteen een waarschuwing vooraf – je gaat er niet blij van worden. Er is een grote bedreiging voor onze buurt, waar velen van ons liever niet aan denken en anderen zich nog niet bewust van zijn. Ga rustig zitten, neem een kop koffie of thee, hier komt het…

Er komt een mestfabriek naar Schandelo. Wacht, wat? Ja, een mestfabriek. En geen kleintje ook. Gepland langs de kassen van BioVerbeek, letterlijk tegen de achtertuinen van de bewoners van Schandelo 71-99. Het wordt groot. Minstens zo groot als de Praxis, mogelijk nog groter, maar dat is niet eens het ergste. Gaat het stinken? Ja, er komen ruim 3000 vrachtwagenladingen van 32 ton varkensmest naar Schandelo toe. Per jaar. Dat kunnen er veel meer worden overigens, misschien wel het dubbele, niemand weet het precies. De installatie gaat dag en nacht draaien en het gezoem zal ‘s avonds in de wijde omgeving te horen zijn. Stank en geluid zijn al erg vervelend, maar meer zwaar vrachtverkeer kan er echt niet meer bij. We weten allemaal dat de smalle wegen in Velden en Schandelo niet geschikt zijn voor vrachtverkeer. Zeker met de vele fietsers die er passeren. Je kunt je afvragen wie met zijn gezond verstand bedenkt om een mestfabriek in Schandelo te plaatsen. Zelf heb ik daar in ieder geval geen eenduidig antwoord op. Maar de plannen gaan door, door een samenloop van omstandigheden, grote belangen en goedwillende mensen die niets doen.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen de gebroeders Verbeek. Het zijn gewoon ondernemers. Ondernemers willen winst maken en groeien. Op zich is daar niets mis mee. Totdat de winst en groei belangrijker worden dan het gemeenschappelijk belang – dan gaat het ten koste van ons allemaal. De gebroeders zorgen goed voor hun onderneming, echter zonder rekening te houden met de natuur, belangen van omwonenden en recreatie. Daar zijn volgens hen wetten voor. Als het volgens de wet mag, dan is het oke. En dat is hun goed recht. Het is ook hun goed recht om juridische sluiproutes op te zoeken en te proberen het project binnen het huidige bestemmingsplan te realiseren. Net zo is het hun goed recht om te lobbyen bij de provincie en gemeente, en hier formele en informele contacten bij in te zetten. Hoewel er ook ‘informele contacten’ zijn die wellicht te ver zouden kunnen gaan. Laten we hopen dat zij het spel zuiver spelen.

Dan nu het echt zorgwekkende deel van dit verhaal – BioVerbeek wil zijn mestfabriek ‘binnen het bestemmingsplan glastuinbouw’ realiseren. In gewone mensentaal: een mestfabriek hoort volgens hen bij de kassen. Als je kassen hebt, mag je ook een mestfabriek bouwen om die daarmee te verwarmen. En het college van Venlo gaat in deze redenatie mee (?!). Als de plannen van BioVerbeek slagen, betekent dit dat iedere tuinder in en buiten Schandelo grootschalige mestverwerking mag gaan doen. BioVerbeek is de eerste, maar vele zullen ongetwijfeld volgen. Het is immers een lucratieve business, die meer kan opleveren dan het telen van tomaten en paprika’s. Stoken met lege kas en het raam open? Ach, waarom ook niet, daar is geen wet tegen.

Woon je in een buurt met glastuinbouw, dan komt een mestfabriek waarschijnlijk ook jouw kant op.

BioVerbeek beweert dat er nauwelijks overlast zal ontstaan, maar ik zou daar niet van uitgaan. In Brabant gaat het al verschrikkelijk mis. De uitkomsten van een recent verschenen rapport (november 2020), ‘Overlast door mestfabrieken’ van de Brabantse Milieufederatie (BMF) spreken voor zich:

– van de omwonenden van mestfabrieken klaagt 85 procent over ernstige stankoverlast. De stank wordt omschreven als een ‘misselijkmakende, weeïge geur’. Anderen beschrijven dat zij vanwege de stank hun ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden, de was niet meer buiten laten drogen en niet meer met plezier in de tuin kunnen zitten.

– ook zegt een aanzienlijk deel van de ondervraagden te kampen met gezondheidsklachten zoals misselijkheid, hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, rode ogen en ademhalingsproblemen. 

Het is daarbij belangrijk om te weten dat het hier (in tegenstelling tot de ‘gebruikelijke’ mestfabrieken, waarin nagenoeg alle uitstoot wordt opgevangen) gaat om een totaal ander type installatie, vele malen groter, die 50.000 m3 per uur uitstoot. Dat is het volume van 20 olympische zwembaden! Gaat het stinken? Nou en of!

Voel je al frustratie, wanhoop of woede? Waarschijnlijk. Maar dit artikel is absoluut niet bedoeld om jou met nare gevoelens op te zadelen. Juist nu is de kans om er iets aan te doen. Wil je dit soort ontwikkelingen in onze gemeente? Wees je er bewust van dat in de politiek geldt: ‘zwijgen is instemmen’. Laat je stem dus horen! Niet zuchtend richting je partner of buurman, maar spreek de politici aan op hun verantwoordelijkheid. Wij hebben ze immers gekozen om onze belangen te behartigen, daar krijgen ze zelfs voor betaald!  Een lijst met contactgegevens is te vinden op https://gemeenteraad.venlo.nl/samenstelling-raad. Spreek ze aan, persoonlijk of via e-mail, nu het nog zin heeft. Niet morgen of na het weekend, maar vandaag.

Jev Kuznetsov – voorzitter Vereniging Mooi Schandelo