Een mestverwerker is taboe

DEEL 2

Ik ben geboren en getogen in Schandelo. Tuinderszoon van Herman van Wylick en Grada Boonen. 

Schandelo heb ik in de loop der jaren zien veranderen. Vroeger was het een gebied met kleinschalige land- en tuinbouw, met een beperkt aantal koeien, varkens en tuinderskassen. Het aantal nam geleidelijk toe. Inmiddels resteren nog een paar grote boerderijen met koeien, een enkel varkensbedrijf, een loonwerkersbedrijf en enkele grote tuinderskassen; al dan niet biologisch.

Van een rustige straat is Schandelo inmiddels een gevaarlijke racebaan geworden. Veel grote vrachtauto’s, tractoren en zware landbouwmachines en veel personenvervoer dat Schandelo als een sluiproute gebruikt.

BioVerbeek wil een enorme mestverwerkingsinstallatie (Biomeiler) bouwen van ca. 100 meter bij ca. 80 meter (ongeveer 1,5 voetbalveld). Een nieuwe bedrijfsactiviteit die naast vermindering van gasverbruik vooral veel financiële winst door de mestverwerking gaat opleveren (het gaat om miljoenen). Een dergelijke grote mestverwerkingsinstallatie past niet in ons mooie Schandelo. Het is schadelijk voor het milieu; overlast van stank en geluid is te verwachten.

Daarnaast brengt de mestverwerkingsinstallatie heel veel extra verkeersbewegingen met zich mee. Op jaarbasis zijn dat meer dan 3000 vrachtauto’s. Deze vrachtauto’s komen via het natuurgebied Zwart Water of via Velden naar Schandelo. Op drukke dagen zal er elke 10 minuten een vrachtwagen passeren van of naar de meiler! En dat nog bovenop de huidige drukte. De toename van verkeersbewegingen gaat levensgevaarlijke situaties opleveren omdat de infrastructuur van het huidige wegennet hier niet op ingericht is. Het is wachten op het eerste ernstige ongeval met bijvoorbeeld fietsers of wandelaars. Ik hoop niet dat men de put pas gaat dempen als het kalf al verdronken is.

De communicatie met BioVerbeek ervaar ik als uitermate stroef. Het is eenrichtingsverkeer door BioVerbeek met als doel de mestverwerkingsinstallatie te realiseren. Het mag duidelijk zijn dat het belang van BioVerbeek en dat van buurtbewoners volstrekt verschillend is. Ik heb het gevoel dat met buurtbewoners nauwelijks of geen rekening wordt gehouden en dat het verdienmodel van de mestverwerkingsinstallatie de hoogste prioriteit heeft.

Schandelo mag niet verworden tot een industriegebied!!!

Jac van Wylick