Steun uit verschillende hoeken

Meer en meer organisaties sluiten zich aan bij de visie van Mooi Schandelo dat een afvalverwerker niet thuis hoort in een kleinschalig glastuinbouwgebied. Een afvalverwerker die bovendien ook nog eens gelegen is tussen Natura 2000 gebied Maasduinen en natuurgebied Zwart Water. Afgelopen week werden we onder meer gesteund door de Fietsersbond en de Natuur en Milieu Federatie die de raadsleden van de Gemeente Venlo vragen om te pleiten voor een onafhankelijk, gedegen onderzoek naar de minst belastende, veiligste, duurzaamste en milieuvriendelijkste variant. Bekijk de brief van NMF en de brief van de Fietsersbond.

Help mee en deel