Onze natuur gaat naar de knoppen

Start stikstof-reductie NU

LandschappenNL kwam 2 oktober naar buiten met een passende reactie op het rapport van de Commissie Remkes. LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. 

‘Als maatschappij hebben we gekozen voor het huidige landbouwsysteem. Als maatschappij moeten we het dus ook oplossen… Die politieke complexiteit neemt niet weg dat het voor de natuur ‘uur U’ is. De overmaat aan stikstof-uitstoot de afgelopen jaren, heeft desastreuze gevolgen voor de biodiversiteit en ons landschap… We kunnen ons als BV Nederland niet permitteren nog langer te wachten met ingrijpen. Niet wegkijken dus, geen geitenpaadjes meer, maar concrete acties, gestut door adequate en robuuste wet- en regelgeving. Alarmfase Rood.’

Lees het persbericht…

Help mee en deel