Onderzoek adviesbureau CE Delft

Na ons ingediende beroep in het kader van Wet openbaarheid van bestuur hebben wij vorige week het rapport ontvangen van het onderzoek dat adviesbureau CE Delft op verzoek van de Gemeente Venlo deed naar de compostinstallatie.

Samenvattend staat hierin het volgende geconcludeerd:

  • De beoogde ontwikkeling van de biomeiler wordt gezien als een nieuwe economische activiteit van Bio Verbeek, namelijk afvalverwerking;
  • Er wordt gesteld dat het aannemelijk is dat de keuze voor een biomeiler gebaseerd is op meer factoren dan (alleen) warmte en dat de economische waarde van de te drogen champost en dikke fractie drijfmest duidelijk hoger is dan de waarde van de warmte;
  • In het gebied rondom Bio Verbeek zijn er plaatsen waarvoor geothermie een kostenoptimale, klimaatneutrale warmtevoorziening is;
  • Er wordt 40% dikke fractie varkensdrijfmest bijgemengd.
Help mee en deel