BioVerbeek

Naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de kassen en de voorgenomen uitbreiding bij teler BioVerbeek met een zogenaamde biomeiler is in het najaar van 2018 een zienswijze ontwikkeld waar ruim 40 bewoners van Schandelo gebruik van hebben gemaakt. Vereniging Mooi Schandelo vindt het onverantwoord om juist op deze plek een afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen.

De aanvoerwegen zijn hier smal en ons gebied kenmerkt zich door lintbebouwing direct aan de aanvoerwegen.

Schandelo en het Zwart Water vormen de recreatieve verbinding tussen Nationaal Park De Maasduinen en de stad Venlo, waar vele fietsers en andere recreanten genieten van het groen en de natuur.

Schandelo is simpelweg te klein voor de grootste biomeiler ter wereld. Het gaat om duizenden extra vrachtwagens per jaar die door Schandelo en het natuurgebied Zwart Water zullen rijden. Daarnaast gaat de afvalverwerking gepaard met grote uitstoot van voor de natuur schadelijke gassen zoals ammoniak en NOx-verbindingen. Een biomeiler met het bijkomende grote verkeer en uitstoot past alleen op een voor afvalverwerking geschikte locatie.

Een biomeiler op glastuinbouwconcentratiegebied Siberië in Venlo Noord ligt dan ook veel meer voor de hand.

Daarnaast is het nog de vraag of de biomeiler een duurzame oplossing is voor warmteopwekking. Het is een nieuwe, nog niet voldoende bewezen techniek, waarbij zowel de warmteproductie als uitstoot zich moeilijk laten voorspellen. Hiermee wordt het moeilijk om de negatieve gevolgen voor de omgeving te voorspellen. Het lijkt erop dat Bio Verbeek voor de goedkoopste optie van duurzame energie kiest.  Het kan niet de bedoeling zijn dat de natuur en leefmilieu hier de dupe van worden. Uit onderzoek blijkt aardwarmte een veel beter alternatief te zijn.

Wij pleiten er dan ook voor om naar een echt milieuvriendelijke en op deze locatie passende oplossing te zoeken zonder extra belasting van kwetsbare gebieden. Ontwikkelingen rondom deze actuele situatie zullen gedeeld worden via deze website. Als lid wordt u op de hoogte gehouden middels uitgebreide nieuwsbrieven en kunt u gebruik maken van onze kennis en inzet.

Wilt u weten welke zienswijze wij hebben ingediend, stuur dan een mail naar info@mooischandelo.nl. Lid worden kan via deze link.

Help mee en deel