Algemene ledenvergadering

Woensdag 16 december heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, deze keer via Zoom. Een mooi alternatief ‘op afstand’ dat erg goed heeft uitgepakt. We hebben met elkaar stil gestaan bij de stand van zaken rondom de ‘natuur en leefbaarheid’ in Schandelo. De diverse commissies hebben op inspirerende wijze een terugblik gegeven op het afgelopen jaar. Achtereenvolgens kwamen de communicatiecommissie, belangencommissie en activiteitencommissie aan het woord. Besloten is om een ‘aspirant lidmaatschap‘ in het leven te roepen en een kascommissie ter ondersteuning van onze nieuw gekozen penningmeester, Sander den Otter. Jac van Wylick stelde zich kandidaat als nieuwe secretaris en werd eveneens gekozen. Op naar het nieuwe en dynamische jaar 2021!

Help mee en deel