Bezwarende zienswijzen

Voor zover er nog inwoners of ambtenaren zijn die denken dat Schandelo het een goed idee vindt, zo’n mestfabriek tussen de natuurgebieden, melden we met een mengeling van gepaste trots en boosheid, dat er tot vandaag 101 (!) bezwarende zienswijzen zijn ingediend bij de Provincie Limburg. Het aantal waarvan wij weten.

Help mee en deel

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 26 november heeft de algemene ledenvergadering van Vereniging Mooi Schandelo plaatsgevonden. Samen hebben we teruggekeken op het afgelopen jaar. Achtereenvolgens kwamen acties voorbij van de Activiteiten en van de Communicatie commissie. De Belangen commissie stond stil bij de laatste ontwikkelingen in Schandelo. We danken iedereen voor de aanwezigheid en gaan op naar een Mooi, Schandels 2022!

Help mee en deel

Bomenfestival

We kijken terug op een erg geslaagde activiteit ‘Beleef de Schandelse bomenpracht’, georganiseerd samen met IVN Maasduinen. Het was een groot succes! Een gezellige middag waar bezoekers werden verrast met interessante weetjes en vreemde beestjes. Er werden liefdevolle complimentjes en mooie wensen gedeeld. Daarnaast kon men lekker genieten van lekkere hapjes en hartverwarmende drankjes! Voor een paar sfeerbeelden

IVN Bomenfestival bomentocht fietsroute
Help mee en deel

Kunstwedstrijd

Ons mooi Schandelo verdient het om in de kijker gezet te worden. Daarom organiseren we dit kwartaal de wedstrijd ‘Schandelo in beeld’. Wat betekent Schandelo voor jou? Beeld het uit in een foto, een gedicht, een schilderij, een beeldhouwwerk of eender welk creatief object! Lees verder…

Help mee en deel

Algemene ledenvergadering

Woensdag 16 december heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, deze keer via Zoom. Een mooi alternatief ‘op afstand’ dat erg goed heeft uitgepakt. We hebben met elkaar stil gestaan bij de stand van zaken rondom de ‘natuur en leefbaarheid’ in Schandelo. De diverse commissies hebben op inspirerende wijze een terugblik gegeven op het afgelopen jaar. Achtereenvolgens kwamen de communicatiecommissie, belangencommissie en activiteitencommissie aan het woord. Besloten is om een ‘aspirant lidmaatschap‘ in het leven te roepen en een kascommissie ter ondersteuning van onze nieuw gekozen penningmeester, Sander den Otter. Jac van Wylick stelde zich kandidaat als nieuwe secretaris en werd eveneens gekozen. Op naar het nieuwe en dynamische jaar 2021!

Help mee en deel

Steun uit verschillende hoeken

Meer en meer organisaties sluiten zich aan bij de visie van Mooi Schandelo dat een afvalverwerker niet thuis hoort in een kleinschalig glastuinbouwgebied. Een afvalverwerker die bovendien ook nog eens gelegen is tussen Natura 2000 gebied Maasduinen en natuurgebied Zwart Water. Afgelopen week werden we onder meer gesteund door de Fietsersbond en de Natuur en Milieu Federatie die de raadsleden van de Gemeente Venlo vragen om te pleiten voor een onafhankelijk, gedegen onderzoek naar de minst belastende, veiligste, duurzaamste en milieuvriendelijkste variant. Bekijk de brief van NMF en de brief van de Fietsersbond.

Help mee en deel

Gang van zaken afvalverwerker

De gang van zaken rondom de afvalverwerker – door de initiatiefnemers ook wel ‘biomeiler’ genoemd – roept de nodige vragen op bij bezorgde inwoners van Schandelo, Velden en Venlo. De Vereniging Mooi Schandelo vindt transparantie rondom dit proces van grote waarde. We tonen dan ook graag de verschillende stappen die zijn gezet, door middel van een tijdlijn vanaf de zomer van 2018 tot heden.

“Gang van zaken afvalverwerker” verder lezen
Help mee en deel