Kunstwedstrijd

Ons mooi Schandelo verdient het om in de kijker gezet te worden. Daarom organiseren we dit kwartaal de wedstrijd ‘Schandelo in beeld’. Wat betekent Schandelo voor jou? Beeld het uit in een foto, een gedicht, een schilderij, een beeldhouwwerk of eender welk creatief object! Lees verder…

Help mee en deel

Algemene ledenvergadering

Woensdag 16 december heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, deze keer via Zoom. Een mooi alternatief ‘op afstand’ dat erg goed heeft uitgepakt. We hebben met elkaar stil gestaan bij de stand van zaken rondom de ‘natuur en leefbaarheid’ in Schandelo. De diverse commissies hebben op inspirerende wijze een terugblik gegeven op het afgelopen jaar. Achtereenvolgens kwamen de communicatiecommissie, belangencommissie en activiteitencommissie aan het woord. Besloten is om een ‘aspirant lidmaatschap‘ in het leven te roepen en een kascommissie ter ondersteuning van onze nieuw gekozen penningmeester, Sander den Otter. Jac van Wylick stelde zich kandidaat als nieuwe secretaris en werd eveneens gekozen. Op naar het nieuwe en dynamische jaar 2021!

Help mee en deel

Steun uit verschillende hoeken

Meer en meer organisaties sluiten zich aan bij de visie van Mooi Schandelo dat een afvalverwerker niet thuis hoort in een kleinschalig glastuinbouwgebied. Een afvalverwerker die bovendien ook nog eens gelegen is tussen Natura 2000 gebied Maasduinen en natuurgebied Zwart Water. Afgelopen week werden we onder meer gesteund door de Fietsersbond en de Natuur en Milieu Federatie die de raadsleden van de Gemeente Venlo vragen om te pleiten voor een onafhankelijk, gedegen onderzoek naar de minst belastende, veiligste, duurzaamste en milieuvriendelijkste variant. Bekijk de brief van NMF en de brief van de Fietsersbond.

Help mee en deel

Gang van zaken afvalverwerker

De gang van zaken rondom de afvalverwerker – door de initiatiefnemers ook wel ‘biomeiler’ genoemd – roept de nodige vragen op bij bezorgde inwoners van Schandelo, Velden en Venlo. De Vereniging Mooi Schandelo vindt transparantie rondom dit proces van grote waarde. We tonen dan ook graag de verschillende stappen die zijn gezet, door middel van een tijdlijn vanaf de zomer van 2018 tot heden.

“Gang van zaken afvalverwerker” verder lezen
Help mee en deel

Teken de petitie!


‘Nee’ tegen afvalverwerking midden in het Limburgs landschap

Met deze petitie willen wij de politiek ervan doordringen dat “verduurzaming” ten koste van natuur en leefbaarheid niet op draagkracht in Schandelo kan rekenen. Ga naar de petitietekst of direct naar petities.nl om je stem te laten horen.

Help mee en deel

Geocache speurtocht

We laten ons niet verhinderen door Corona om ook dit kwartaal een activiteit te organiseren waarbij onze leden de pracht van onze omgeving extra kunnen beleven. Juist nu is dit zo belangrijk! In de plaats van de gebruikelijke groepsactiviteit, hebben we deze keer een GPS-speurtocht of een zogenaamde ‘geocache’ georganiseerd. Deze kan iedereen op eigen initiatief, met eigen gezin en op gepaste afstand, ondernemen. Voor meer informatie.

Help mee en deel

Samen nestkasten bouwen

Als volgende activiteit van Mooi Schandelo willen we op 1 maart samen nestkasten gaan bouwen. Dit ter bevordering van de vogelpopulatie en ook ter preventie van de eikenprocessierups. Bovendien gezellig en educatief! Voor meer informatie.

Help mee en deel