MER

Onderstaand hebben we de volledige set aan documenten opgenomen behorend bij de ‘aanmeldnotitie MER’ inclusief de beoordeling van de Provincie Limburg.

Aanmeldnotitie MER

Bijlage1a Omgevingsvergunning BLAD1

Bijlage1b Omgevingsvergunning BLAD2

Bijlage2 Dimensioneringsplan

Bijlage3 Geuronderzoek

Bijlage3a Geuronderzoek, andere locatie emissieonderzoek

Bijlage4 Luchtkwaliteitsonderzoek

Bijlage5 Akoestisch onderzoek

Bijlage6 Verkeersonderzoek

Bijlage7 Toelichting stikstofdepositie AERIUS-berekeningen

Bijlage8 Flora en fauna inspectie

Bijlage9 Archeologisch onderzoek

MER Beoordeling Provincie