Lidmaatschap

Bent u erin geïnteresseerd de Vereniging Mooi Schandelo daadwerkelijk te steunen of mee te werken aan de activiteiten van onze vereniging, nieuwe activiteiten te ontwikkelen die passen binnen onze doelstelling of door uw lidmaatschap de draagkracht van de vereniging te versterken, dan kunt u contact opnemen door het inschrijfformulier in te vullen.

De contributie is vastgesteld op een bedrag van € 50,00 per jaar per huishouden.

Om kennis te maken met onze vereniging kunt u zich ook als aspirant-lid aanmelden. U betaald dan het eerste jaar geen contributie, kunt wel meekijken bij onze activiteiten en ontvangt de nieuwsbrieven. Zo krijgt u een mooi en goed beeld van Mooi Schandelo. Aan ons, om te bewijzen dat we ‘het waard’ zijn.

Leden ontvangen een uitgebreide nieuwsbrief en kunnen hun ideeën en opvattingen kenbaar maken tijdens een discussie- en inspraakavonden. Desgewenst kunt u actief deelnemen aan een van onze commissies. Daarnaast heeft u de beschikking over de door ons ontwikkelde opvattingen en zienswijzen om de natuur en leefbaarheid in Schandelo te bevorderen en te beschermen.

Vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Waarom het belangrijk is lid te zijn van Mooi Schandelo:

 • Beschermen en behouden van de natuur en de leefbaarheid in onze omgeving en het beschermen van de verkeersveiligheid voor volwassenen en kinderen
 • Tegenwicht bieden tegen industriële ontwikkelingen in Schandelo; nog meer zwaar verkeer en industrie:
  • Bedreigt de natuur en leefbaarheid
  • Zorgt voor waardedaling van het huis
  • Betekent extra uitstoot van stikstof (maximum is al bereikt)
  • Opent de weg naar meer-en-meer industriële activiteiten
 • ‘Meer handen maken licht werk’: gezamenlijk dragen van de benodigde tijd en middelen om de natuur en leefbaarheid in Schandelo te beschermen
 • En tot slot geeft een groot draagvlak natuurlijk ook een duidelijk signaal naar ondernemers, gemeente en provincie

Word lid…