Conceptbrief

Help ons mee de raadsleden en wethouders van de gemeente Venlo wakker te schudden. We hebben alvast een voorbeeldbrief voor jouw favoriete raadslid klaargezet. Volg onze stappen voor ‘snel succes’.

  • Selecteer de voorbeeldtekst hieronder. Kopieer de tekst via het menu [bewerken] en daarna de optie [kopiëren] ÓF gebruik de toetscombinatie [CRTL] + [C].
  • Ga naar de website van de gemeente Venlo, kies eerst de partij en daarna het raadslid. Klik op het mailadres van het raadslid dat is weergegeven.
  • Een mailvenster opent. Plak de tekst via het menu [bewerken] en daarna de optie [plakken] ÓF gebruik de toetsen [CTRL] + [V]. Past de teksten tussen de […] aan.
  • Klik op versturen en je hebt je stem laten horen! Je hebt zojuist meegeholpen om industralisering in natuurgebieden onder de aandacht te brengen en tegen te gaan. Well done!

VOORBEELDBRIEF

Geachte [gemeenteraad Venlo] OF [dhr/mevr] [naam gemeenteraadslid],

De gemeente Venlo is van plan toestemming te verlenen tot de bouw van een grote mestfabriek in Schandelo. Als deze mestfabriek er daadwerkelijk komt, zal dit schade opleveren aan de natuurgebieden Maasduinen (Natura2000-gebied) en Zwart Water. Ook zullen inwoners van Schandelo en Velden hierdoor te maken krijgen met gezondheidsklachten en stankoverlast. Het recreëren in de natuurgebieden zal geschaad worden door een sterk toegenomen verkeersstroom van 36-tons-vrachtwagens. De verkeersveiligheid op de smalle weggetjes naar Schandelo zal afnemen. Meer informatie kunt u hier terugvinden: https://www.mooischandelo.nl/factcheck/.

Mestfabrieken horen op industrieterreinen en misschien zelfs hier niet.

Met klem wil ik u vragen om te voorkomen dat deze mestfabriek in Schandelo wordt gebouwd.

Met vriendelijke groet,

[naam afzender]