Voorjaarswandeling

Het voorjaar is eindelijk aangebroken en de groei en bloei van onze mooie natuur is in volle gang. Dat geeft inspiratie voor een nieuwe activiteit van Mooi Schandelo! Onder begeleiding van ecologe Aegidia van Grinsven nemen we u graag mee langs de paden van Schandelo, op zoek naar verborgen parels in de natuur. Laat u verrassen door de rijke fauna en flora van onze omgeving! Meer informatie.

Geen afvalverwerker…

In het blad Limburgs Milieu van de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg is een artikel over BioVerbeek verschenen (uitgave 01-2019). Daarin gaat het onder andere ook over de Biomeiler. Als Mooi Schandelo hebben we de kans gekregen een tegengeluid te laten horen en de zaken vanuit ons perspectief te belichten. Dat is in het kader naast het interview geplaatst. Het blad is te downloaden via onderstaande link.

BioVerbeek

Naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de kassen en de voorgenomen uitbreiding bij teler BioVerbeek met een zogenaamde biomeiler is in het najaar van 2018 een zienswijze ontwikkeld waar ruim 40 bewoners van Schandelo gebruik van hebben gemaakt. Vereniging Mooi Schandelo vindt het onverantwoord om juist op deze plek een afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen.

Lees verder “BioVerbeek”

Cursus Natuurregelgeving

IVN afdeling Maasduinen organiseert een cursus over Natuurregelgeving. Met de kennis uit deze cursus heeft u een actueel overzicht van de wet- en regelgeving rondom natuur en kunt u een (nog) betere gesprekspartner zijn bij ontwikkelingen in uw gemeente

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe de natuurwaarden in Nederland vastgelegd zijn;
  • Welke bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden er geldt;
  • Wie voor de uitvoering van de natuurregelgeving zorgt;
  • Wat de natuurtaak van de gemeente is;
  • De procedures bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen;
  • En de onderzoekplicht van initiatiefnemers.

De cursus vindt plaats op 30-11-18 en 07-12-18 en is gratis voor IVN-leden. Niet IVN-leden betalen €10,- voor beide avonden (incl. jaarlidmaatschap). De aanvang is 19.30 uur in Café Feestzaal ’t Ven, Straelseweg 359, Venlo.

Voor meer informatie.

Bestuurswissel vereniging

De Vereniging Mooi Schandelo heeft in het najaar een nieuw bestuur gekozen. De scheidende bestuursleden – te weten Ed Weckx (voorzitter), Lei Janssen (penningmeester) en Frans Steegh (secretaris) – zijn weliswaar afgetreden maar zullen zeker actief en betrokken blijven bij de vereniging. Nieuw geïnstalleerd zijn Jev Kuznetsov (voorzitter), Stephan den Otter (penningmeester) en Herman Marissen (secretaris). U bereikt ze via het contactformulier op onze website.